Öhbergs Fastighetsförvaltning AB

Beställare:

Öhbergs Fastighetsförvaltning AB, takomläggning Alkroplan takduk 600kvm, totalentreprenad