Brf Tattby

Beställare:

Brf Tattby, Byte av trä på räcken tillhörande loftgångar, totalentreprenad