Om oss

Nybyggnationer, renoveringar, om- och tillbyggnader

Företaget, som grundades 1987, ombildades 1996 till ROAB Bygg & Renoveringar och är ett väletablerat byggföretag med verksamhet inom Stor-Stockholmsregionen där vi agerar som totalentreprenör.

Med lång och bred branschkunskap inom byggsektorn utför vi om- och tillbyggnader, renoveringar, lokalanpassningar samt försäkringsärenden.

Vi har en väl fungerande organisation av yrkesskickliga medarbetare, modern utrustning, arbetsmetoder och ett brett kontaktnät av leverantörer och underentreprenörer. Våra kunder är företag och bostadsrättsföreningar.

Kontakta oss