Kvalitet & miljö

Kvalitets och miljöförbättrande åtgärder

Kvalitets och miljöförbättrande åtgärder vill vi uppnå genom att:

 

– Löpande uppföljning av våra projekt för att hitta förbättringar/effektiviseringar.
– Minska risk för missförstånd med en bra och tydlig intern kommunikation.
– Med utbildning förebygga personal, material och miljöskador.
– Följa lagar, förordningar och de krav som gäller för vår verksamhet och bransch.
– Utnyttja de miljöanpassade material som finns att tillgå på byggmarknaden.
– Minska våra avfallsmängder genom källsortering av byggavfall för återanvändning, återvinning samt ta hand om miljöfarligt avfall som uppkommer i verksamheten.
– Uppmuntra och följa upp förslag på kvalitets-miljöförbättrande åtgärder.
– Begränsa energiåtgång så långt det är möjligt.
– Tillämpa förebyggande åtgärder för att förhindra föroreningar samt ha en god beredskap vid nödläge.
– Våra Underentreprenörer skall utföra ett bra jobb som vi kan stå för.
– Nöjda kunder p.g.a. yrkeskunnig personal, noggrannhet och punktlighet.

Ladda ner ett PDF dokument om vår miljöpolicy.

Kontakta oss